Tyck till

Bli auktoriserad utbildningsanordnare

Här finns information om hur du som utbildningsanordnare går till väga för att ansöka om att bli auktoriserad utbildningsanordnare av kommunal vuxenutbildning i Värmdö kommun.

För att ansöka om att bli auktoriserad utbildningsanordnare fyller du i och lämnar in ansökan. I listan nedan ser du vilka handlingar som ska bifogas ansökan.

Ansök om att bli auktoriserad utbildningsanordnarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Till ansökan ska du bifoga: 

 • Registreringsbevis från Bolagsverket
 • F-skattsedel
 • Besvarad blankett ”Begäran om upplysning vid upphandling SKV 4820” (högst tre månader gammal)
 • Kreditupplysning där företagets riskklass framgår.
 • Beslut om betygsrätt
 • Betyg/intyg som visar verksamhetschefens högsta akademiska utbildning
 • Intyg från Rektorsprogrammet
 • Underlag som styrker att studie- och yrkesvägledaren har relevanta kunskaper för uppdraget, t.ex. i form av examensbevis
 • Redogörelse för elevernas tillgång till studie- och yrkesvägledning
 • Kursutbud sfi (endast om ansökan gäller sfi)
 • Information om var sfi-undervisning ges (endast om ansökan gäller sfi) 

Information till dig som är auktoriserad för grundläggande och/eller gymnasial nivå, och som vill ansöka om auktorisation även för sfi

Du som redan är auktoriserad anordnare av kommunal vuxenutbildning i Värmdö kommun, och som vill ansöka om auktorisation även för sfi behöver endast bifoga information om din skolas kursutbud inom sfi, samt information om var undervisning i sfi ges till din ansökan. 

Förenklad ansökan för dig som är auktoriserad utbildningsexpert i Nacka kommun

Om du redan är auktoriserad utbildningsexpert i Nacka kommun kan du lämna en förenklad ansökan. Du anger då att du är auktoriserad utbildningsexpert i Nacka kommun, och behöver endast bifoga följande underlag:

 1. Betyg/tjänstgöringsintyg som styrker studie- och yrkesvägledares kompetens som vägledare
 2. Redogörelse för elevernas tillgång till studie- och yrkesvägledning
 3. Kursutbud sfi (endast om ansökan gäller sfi)
 4. Information om var sfi-undervisning ges (endast om ansökan gäller sfi)


Senast publicerad: 2017-04-18