Tyck till

Information om komvux

Kommunal vuxenutbildning, komvux, är utbildning för dig som behöver läsa in eller komplettera din utbildning på grundläggande eller gymnasial nivå, eller som behöver läsa sfi.

Inom den kommunala vuxenutbildningen kan du läsa kurser på grundläggande och gymnasial nivå, samt sfi. Du kan studera på dagtid, kvällstid eller på distans, och om du vill kan du kombinera dina studier med arbete, praktik eller andra studier.

Att studera inom den kommunala vuxenutbildningen är alltid kostnadsfritt. Den kurslitteratur som används i undervisningen får du bekosta själv, liksom eventuella kopieringskostnader.

Utbildning på grundläggande nivå

Utbildningen på den grundläggande nivån är till för dig som behöver läsa in, komplettera eller repetera grundskolans ämnen och kurser. Utbildningen ska ge kunskaper som du behöver för att delta i samhälls- och arbetslivet.

Utbildning på gymnasial nivå

Vuxenutbildning på gymnasial nivå vänder sig till dig som vill komplettera din gymnasieutbildning, läsa in behörighet till högskolestudier, få dina kunskaper och din kompetens validerad eller kanske byta yrkesbana. 

Utbildning i svenska för invandrare, sfi

Sfi-utbildning är utbildning för dig som inte har svenska som modersmål, och som behöver förbättra dina kunskaper i svenska språket.  

Valbara skolor

Värmdö kommun har kundval inom kommunal vuxenutbildning, och vi samarbetar med många olika skolor. Det innebär att samma kurs kan tillhandahållas hos flera skolor, och att det är du som elev som väljer hos vilken av dessa du vill läsa. Alla skolor som du kan välja mellan är granskade och uppfyller kommunens krav på kvalitet.

Värmdös valbara skolor

Senast publicerad: 2017-01-16

Kontakt

Rektor/enhetschef
Lisa Roos
08-570 485 43
lisa.roos@varmdo.se

Studie- och yrkesvägledare
Katarina Flodén-Carlsson
08-570 483 36
katarina.floden-carlsson@varmdo.se

Administratör
Anita Brändström
08-570 475 03 
vuxenutbildningen@varmdo.se

 


Mer kontaktinformation