Behörighet till vuxenutbildningen

Skollagen innehåller bestämmelser om vem som har rätt respektive är behörig till kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå.

Kurser på grundläggande nivå

Rätt till utbildning på grundläggande nivå har du från och med höstterminen det år då du fyller 20 år om du:

  1. är bosatt i Värmdö kommun
  2. saknar sådana kunskaper som normalt uppnås i grundskolan, och
  3. har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen

Vuxenutbildning på grundläggande nivå är en rättighet för dig som uppfyller villkoren. Det innebär att alla som vill och är behöriga har rätt att läsa de kurser de vill på den grundläggande nivån.

Kurser på gymnasial nivå

Behörig att söka utbildning på gymnasial nivå är du, från och med höstterminen det år då du fyller 20 år, om du

  1. är bosatt i Värmdö kommun
  2. saknar sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge
  3. har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen, och
  4. i övrigt uppfyller föreskrivna villkor

Även du som är under 20 år är behörig till studier på gymnasial nivå, om du har slutfört utbildning på ett nationellt gymnasieprogram (eller annan likvärdig utbildning) och uppfyller övriga villkor.

Du som behöver komplettera dina betyg för att få grundläggande eller särskild behörighet att söka till högskola eller yrkeshögskola har rätt att delta i utbildning på gymnasial nivå för att uppnå sådan behörighet.

Sfi-utbildning

Rätt till utbildning inom sfi har du från och med 1 juli det år då du fyller 16 år om du:

  1. är bosatt i Värmdö kommun
  2. saknar sådana kunskaper i svenska som utbildningen ska ge

Sfi-utbildning är en rättighet för dig som uppfyller villkoren. Det innebär att alla som vill och är behöriga har rätt att läsa kurser inom sfi.

 

Senast publicerad: 2017-01-01

Kontakt

Rektor/enhetschef
Lisa Roos
08-570 485 43
lisa.roos@varmdo.se

Studie- och yrkesvägledare
Katarina Flodén-Carlsson
08-570 483 36
katarina.floden-carlsson@varmdo.se

Administratör
Anita Brändström
08-570 475 03 
vuxenutbildningen@varmdo.se

 


Mer kontaktinformation